Epoksi Zemin Poz Numaraları

Epoksi zemin poz numaraları ile alakalı sitemizde birçok epoksi pozuna yer verdik. Epoksi pozları ile alakalı herhangi bizimle iletişime geçtiğiniz taktirde size daha detaylı bilgi verilecektir.

POZ NUMARASI:  04.379/H03

TANIM:           Epoksi esaslı( self leveling) zemin kaplaması ( iki bileşenli)


POZ NO :        10.300.2153 ( eski Poz No: 04.379/H03

TANIM  :         Epoksi esaslı ( self leveling ) zemin kaplaması ( iki bileşenli )


POZ NO : MSB.607

TANIM  : Zımpara ile Temizlenmiş Her Türlü Yüzeylerin toplam 400 Mikron Kalınlığında Epoksi çinko Yoğun Primer Astar ( 2 kat ) Epoksi Coaltar Boya ile (2 kat ) boyanması

48.190.1001 Epoksi zemin kaplaması yapılması pozu

48.190.1001 Epoksi zemin kaplaması yapılması pozu. Milli Savunma B. Kurum Pozudur.

Pozun tanımı: 3 mm kalınlıkta self leveling epoksi zemin kaplaması yapılması

epoksi zemin poz numaraları ile alakalı bizimle iletişime geçebilirsiniz. her bir epoksi pozu için size detaylı bilgi verebiliriz.

Poz No 04.551/08  YENİ POZ NO: 10.300.1008
Tanım Solvent bazlı epoksi boya (çift bileşenli)
Uzun Tanım SOLVENT BAZLI EPOKSİ BOYA (ÇİFT BİLEŞENLİ)
Birim KG

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA ŞARTNAMESİ

Epoksi zemin kaplama poz numaraları konu başlığımızla alakalı bir başka şartnameyi aşağıda belirtiyoruz.

Astar kat uygulaması yüzey hazırlığı ve tamirat işlemleri tamamlanan yüzeylere çift komponentli şeffaf solventsiz epoksi astar kaplama malzemesi mala ile uygulanacaktır.

Uygulamadaki pratik sarfiyat, yüzeyin gözenekliliğine ve emiş gücüne bağlı olarak değişmekle beraber 0,350lt/m2 dir.

Astarın içine uygun oranda ( 0,150 lt/m2) agrega karıştırılarak uygulanacaktır.

Astar kat henüz yüzey korumasına başlamadan bütün yüzeyi kapatacak şekilde 0,2 – 0,5 mm çapındaki kum yüzeye serpilir, pratik sarfiyat 0,550 lt/m2 dir.

Ertesi gün yüzeye iyi yapışmamış kumlar endüstriyel vakumlu süpürge ile yüzeyden süpürülür.

Sıyırma kat uygulaması Multilayer kaplama yüzey kalitesini artırmak ve yüzeydeki gözenekleri tamamen kapatmak amacıyla sıyırma kat uygulaması yapılacaktır.

Sıyırma kat uygulaması, çift kompenantlı yoğunluğu 1,25 kg/lt solventsiz epoksi kaplama malzemesi ve agrega karışımının yüzeye düz mala ile uygulanması işleminden oluşmaktadır.

Ara kat için karışım oranı hacmen 2 birim epoksiye 1 birim agrega gelecek şekilde olmalıdır.

Yüzeydeki düzgünlüğe bağlı olarak sarfiyatta değişkenlik oluşabilmekle beraber 0,400 lt/m2 seviyesinde bu sarfiyat öngörülmektedir. Astarın içine uygun oranda 0,200 lt/m2 agrega karıştırılarak uygulanacaktır.

Sıyırma kat uygulaması sonucunda yüzeyin tamamnenn kaplama malzemesi ile kaplandığı ve yüzey ile direkt bir temas olmadığı temas edilmelidir.

Son kat uygulaması uygun şekilde karıştırılan ve kullanıma hazır hale getirilen çift kompenentli epoksi kaplama malzemesi, mala ile yüzeye serilecek ve daha sonra mercan rolü ile taranacak portakal kabuğu tekstürü verilerek kaplama bitirilecektir.

Son kat için sarfiyat 0,400 lt/m2 kadar olacaktır.

Her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerinde yüklem, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.

EPOKSİ BOYA POZU


Poz numarası: 48.190.1001

Mevcut beton yüzeylerde gevşek parçacıkların, zayıf şerbet tabakasının, olası yağ ve kir tabakasının alınması ve yüzeyin pürüzlendirilmesi amacıyla yüzey hazırlığı yapılır. Yüzeydeki yüksek yerler aşındırılarak zımparalanmalı ve temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar fırça ve endüstriyel süpürge ile temizlenmelidir. Yüzey hazırlığı ve tamirat vakumlu bilyeleme makinesi (shotblasting (kumlama) makinası) ile yapılacaktır.

Çukurlar, çatlaklar, kırıklar, oyuklar, derz kenarları ve segregasyon gibi hatalar epoksi tamir harcı ile onarılmalıdır. Çatlakların derin olması ve zeminden su gelme tehlikesi var ise epoksi enjeksiyon yapılarak çatlak kesitinin doldurulması gereklidir. İmalatın bütün kademelerinde (birinci kat astar, ara kat, son kat) epoksi malzeme karıştırılırken düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır ve iki bileşenli epoksi malzemeye kuvars kumu ilave edilerek karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Birinci kat astar; temizlenmiş, çatlak ve derz tamiratı yapılmış, nem (epoksi kaplama yapabilmek için betonun bağıl nem oranı % 4’ün altında olmalıdır) ve su sorunları olmayan betonarme yüzeye epoksi astar (astar ve kuvars kumu) mala ile tek kat uygulanır. Uygulama henüz taze iken yüzeye kuvars kumu (köreltme yapma) serpilerek astar yüzey kaplanır.

Ara kat; hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak astar uygulamasından 8-24 saat sonra, kuvars kumu serpilmiş yüzey üzerindeki gevşek malzemeler endüstriyel süpürgeler yardımı ile süpürülerek alınır ve zımparalandıktan sonra üzerine ara kat için epoksi kaplama malzemesi (ara kat epoksi malzeme ve kuvars kumu) istenilen renkte uygun aparatlar (mala, mercan veya post rulo) ile uygulanır. Son kat; uygulama yapmadan önce hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak ara kat uygulamasından 8-24 saat sonra üzerine son kat epoksi kaplama (son kat epoksi malzeme ve kuvars kumu) istenilen renkte uygun aparatlar (mala, mercan veya post rulo) ile uygulanır ve hava kabarcıkları uzun dişli kirpi rulo ile alınır. Uygulama bittiğinde pürüzsüz, düzgün ve parlak bir yüzey elde edilmelidir ve yüzey hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak 48 saat içinde yaya trafiğine açılmalıdır. Kaplanan alan normal şartlar altında (20 °C derece sürekli-sabit oda sıcaklığı şartlarında) 7 gün sonra mukavemet değerlerine erişir ve her türlü araç trafiğine açılabilir. 3 mm kalınlıkta self leveling epoksi zemin kaplaması yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, ekipman, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Proje üzerinden self leveling epoksi kaplama yapılan yüzey alanı hesaplanır.

ŞEFFAF EPOKSİ BOYA YAPILMASI KBB.İ . 25. 015.1.02 m2  
TANIMI
Kumlama yapılarak temizlenmiş çelik konstrüksiyon malzeme yüzeylerine 80 mikron kalınlığında m² ye 0,100kg sarfiyatlı yüzey töleranslı epoksi boyanın vernik ile boyası yapılır. Boya öncesi kaynak çapakları ve köşeler düzeltilmeli yüzeydeki yağ kir ve toz epoksi tiner ile silinerek alınmalıdır. Temizlenen yüzeyler en geç 4 saat içinde boyanmalıdır. Boya üzerine uygulanacak mat vernik, sertleştirici ve tiner önerilen oranda karıştırılır ve 50 mikron kalınlığında 0,106kg/m² sarfiyatlı mat vernik 2-3 kat çapraz kat uygulanır. Teknik özelliklerine uygun bu imalatın yapılabilmesi için her türlü malzeme, işçilik, iskele, zayiat, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m² fiyatıdır. Dahil olmayan
masraflar:yok ÖLÇÜ: proje üzerinden m² olarak hesaplanır. ÖDEME: Birim fiyat cetvelinde YBF-60 deki m² birim fiyatı üzerinden yapılır.